Lưu trữ Danh mục: Gia công CNC

Cắt Tấm Phíp Chuyên Nghiệp

Cắt tấm phíp là một trong những định nghĩa quên thuộc trong ngành nhựa. Với...

Gia Công Cắt Fomex CNC

Fomex là gì? khi nó được gia công bằng cắt CNC thì nó sẽ mang...