Showing the single result

In bạt quảng cáo là một trong những công việc thường xuyên trong ngành bảng hiệu quảng cáo. Bạt để in gồm có nhiều loại mà chúng ta thường thấy qua các tấm bảng hiệu. Trong số đó, bạt hiflex là loại thường được sử dụng nhiều nhất để in băng rôn, banner, background, biển...